ROWEX ZH, spol. s r.o.
ROWEX ZH, spol. s r.o.
 • slide 1
 • slide 2
KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
Poskytujeme inžiniersku činnosť pri obnove bytových domov. Pôsobíme ako projektoví manažéri pri celom procese obnovy bytového domu

O nás

Na ( stavebnom ) trhu pôsobíme od začiatku roka 1999.Hneď od nášho vzniku sme poskytovali služby zamerané na bývanie a obnovu bytového fondu s celoslovenskou pôsobnosťou. Poskytujeme inžiniersku činnosť pri obnove bytových domov. Pôsobíme ako projektoví manažéri pri celom procese obnovy bytového domu (od prvej schôdze vlastníkov bytov, výberu projektanta, vybavenie povolenia stavby, výberu zhotoviteľa diela, organizačné zabezpečenie dôležitej schôdze o financovaní , technický dozor pri samotnej realizácii obnovy bytového domu, vybavenie kolaudačného rozhodnutia). Pôsobíme ako nezávislí poradcovia, ktorí úzko spolupracujú s vlastníkmi bytov a postupne ich oboznamujú so všetkými aspektmi, ktoré je potrebné v procese obnovy zohľadniť. Výsledkom je obnova bytového domu financovaná najvýhodnejším možným spôsobom - úspešne vybavujeme úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania ( ŠFRB ) a nenávratné dotácie na odstránenie systémových porúch z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v kombinácii s komerčnými úvermi. Postupne sme vypracovali komplexný systém obnovy bytových domov spôsobom tepelnej ochrany, ktorý je transparentný. Prostriedky získané z úspor nákladov na vykurovanie dokážu vo veľkej miere financovať náklady na splácanie poskytnutého úveru. Počas našej dlhoročnej praxe sme obnovili bytové domy, kde po realizácii komplexnej obnovy vlastníci bytov po obnove platili vo svojom mesačnom zálohovom menej, alebo rovnako ako pred začatím prác. Čiastkové riešenia obnovy priamo z vlastných prostriedkov naakumulovaných na Fonde opráv neodporúčame, nakoľko bytový dom sa ani po 10-tich a viac rokoch vysokej tvorby Fondu opráv nedokáže obnoviť zásadnejším spôsobom. Využívame práve synergický efekt úspor nákladov na vykurovanie, ktorým zabezpečíme minimálny (ak vôbec nejaký dopad) na peňaženky vlastníkov bytov. Všetko dokladáme overiteľnými prepočtami, ktoré prezentujeme vlastníkom bytov na schôdzach. Na základe prepočtov sa môžu rozhodnúť o rozsahu prác, ktorý bytový dom vyžaduje a čo si môžu vlastníci finančne dovoliť. V rámci komplexnej obnovy podľa aktuálnej potreby riešime výmenu stúpačiek TÚV, SV, plynu a kanalizácie, modernizáciu a zateplenie spoločných priestorov bytového domu .V bytových domoch často riešime aj havarijné stavy výťahov ich rekonštrukciou resp. výmenou. 
 
 
 
NAPÍSALI O NÁS
img
Význam projektového manažéra pri obnove bytových domov 16.10.2012

Vlastníci bytov v bytových domoch majú pri zámere obnoviť bytový dom tri možnosti. Buď sa spoľahnú na správcu bytového domu a akceptujú realizačné spoločnosti, ktoré on navrhne, alebo zoberú veci do vlastných rúk, respektíve poveria vedením a organizáciou celého procesu obnovy bytového domu špecializovaného projektového manažéra. V prípade bytového domu na Osuského ulici v bratislavskej Petržalke prvá možnosť nedopadla podľa predstáv vlastníkov, na druhú sa nenašla vhodná osoba, a tak sa vlastníci rozhodli nakoniec pre tú tretiu. Sami oslovili firmu, ktorá sa zaoberá projektovým manažmentom, a viedli s ňou dialóg.

viac info

img
Dôraz kladieme na transparentnosť (Profil spoločnosti ROWEX ZH)

Bytové domy postupom času chátrajú a je ešte mnoho takých, ktoré majú obnovu len pred sebou. Obnova bytového domu je zdĺhavý a náročný proces. Mnoho vlastníkov bytov ani poriadne nevie, čo všetko taká obnova zahŕňa a aký široký okruh problémov počas jej prípravy a realizácie treba riešiť. Jednou zo spoločností zaoberajúcou sa obnovou bytových domov je ROWEX ZH. O pôsobení spoločnosti sme sa porozprávali s Vierou Jakubejovou, odbornou garantkou obnovy bytových domov, a Ing. Marošom Vincencom, analytikom spoločnosti.

viac info

img
Obnova bytového domu v Bratislave-Ružinove

Bytový dom na Babuškovej 5 v Bratislave je panelový, postavený v stavebnej sústave T 06 B. Do užívania bol odovzdaný v roku 1968. V dome sa nachádza 32 bytových jednotiek. Správcom bytového domu je spoločnosť BYTOKOMPLET – D, s. r. o. Po 42 rokoch užívania si tento bytový dom vyžaduje odstránenie rôznych nedostatkov. Potreba znížiť energetickú náročnosť domu a zvýšiť kvalitu bývania doviedla vlastníkov bytov k rozhodnutiu o obnove bytového domu. Kompletné znenie článku tu.

viac info

Prečo práve my?

1.  Nie sme realizačná spoločnosť ktorá bude u vás vykonávať nejaké práce na obnove bytového domu . Špecializujeme sa výhradne na projektový manažment( t.j. organizáciu celého procesu prípravy a realizácie) pri obnovách bytových domov.

 

 2. Dôraz kladieme na transparentnosť a úplnú otvorenosť výberových konaní - t.j. pri jednotlivých výberoch sa vždy dosiahne trhová cena. Pri dodržaní nami vopred definovaných podmienok a časového harmonogramu prípravy obnovy Vám vieme zaručiť kladné posúdenie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania čo pri jej včasnom podaní znamená aj pridelenie úveru v danom roku keď sa oň bude žiadať

 

3. K obnovám bytových domov pristupujeme individuálne - vždy sa pre daný bytový dom pripraví riešenie, ktoré reflektuje jednak na potreby a možnosti konkrétneho bytového domu (finančné a technické), ktoré je schválené minimálne 2/3 všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 

4,Vyššie uvedené nie sú len prázdne slová s sľuby. V prípade záujmu Vám vieme všetko od prezentovať priamo na nami obnovených bytových domoch a Vaše otázky môžete klásť zástupcom vlastníkov, ktorí sú za dané bytové domy zodpovední a ktorí boli pri obnove bytového domu. Dobrá rada zadarmo - pri výbere spoločnosti, ktorá by Vám mala zabezpečiť služby, ktoré ponúkame aj my si vždy preverte jej referencie najlepšie priamo na konkrétnych bytových domoch so zástupcami vlastníkov

Referencie

 Ako naše referencie Vám dávame do pozornosti niektoré zrealizované / rozpracované stavby za posledných

5 rokov v Bratislave, Pezinku, Nitre, Žiari nad Hronom

 

 1.  ZREALIZOVANÉ:

  1. 52 b.j. Baltská 9, Bratislava,
  2. 36 b.j. Hutníkov 304, 305, 306, Žiar nad Hronom
  3. 32 b.j. Babušková 5, Bratislava
  4. 52 b.j. Párovská 26, Nitra 
  5. 52 b.j. Baltská 11, Bratislava 
  6. 91 b.j  Plzenská 9, Robotnícka 12 -18 , Kukučínova 16 , Bratislava 
  7. 48 b.j.  Budatínska 75 – 77, Bratislava
  8. 144 b.j. Osuského 2 – 6, Bratislava 
  9. 64 b.j.  Jasovská 5 - 7, Bratislava
  10. 36 b.j.  Riazanská 30 - 36, Bratislava 
  11. 34 b.j.  Kašmírska 17-23, Bratislava
  12. 60 b.j.  Šancová 31-33, Bratislava
  13. 91 b.j.  Romanova 5, Bratislava
  14. 120 b.j. Svätoplukova 39-49, Pezinok
  15. 77 b.j.  Blumentálska 20-24, Bratislava 
  16. 18 b.j.  Duk. hrdinov 2-6, Žiar nad Hronom
  17. 91 b.j.  Pribišova 4, Bratislava
  18. 39 b.j.  Kašmírska 9-15, Bratislava
  19. 46 b.j.  Prešovská 30, Bratislava 
  20. 55 b.j.  SNP 143, Žiar nad Hronom
  21. 177 b.j Hurbanova 2-8,Tajovského 2-28, Žiar nad Hronom
  22. 48   b.j. Znievska 42, Bratislava
  23. 72   b.j Š.Pártošovej 7-19,Novomeského 8-12, Žiar nad Hronom
  24. 66   b.j. Dr. Jánskeho 25-31,Žiar nad Hronom

   

   

 


 

GALÉRIA

Kontakt

Kontaktujte nás:
ROWEX ZH, spol. s r.o.
Hutníkov 305/19
96501 Žiar nad Hronom
Tel:
0903812410
045/6790564
Email:
IČO:
45 709 441
DIČ:
2023102576
© 2015 - 2018 Všetky práva vyhradené.   |   vytvoril: www.vizitka.sk